Ett åkeri i förändring med lång erfarenhet i transportbranschen

Vi erbjuder inrikes transporttjänster och lagerhållning. Tack vare kunskap och erfarenhet som samlats sedan 1960-talets början sticker vi ut hakan och säger att vi kan transportbranschen och dess kringtjänster. För att gå till botten med vart kunskapen bottnar måste vi blicka tillbaka över ett halvt sekel, närmare bestämt till år 1964.

Hasse Svensson Åkeri AB bildades i Ulricehamn år 1964 av ingen mindre än Hans ”Hasse” Svensson. Verksamheten bestod då, precis som nu, huvudsakligen av åkeriverksamhet men i betydligt mindre utsträckning än idag. Hasse körde vid den tiden åkeriets enda lastbil själv. För att lokalisera den första stora kunden måste vi bege oss strax norr om Ulricehamn, närmare bestämt till Åsarp och Fredahls som var, och fortfarande är, en stor tillverkare av kistor. Bilderna ni ser nedan är tagna under och efter Hasse varit och lastat ett helt ekipage fullt av kistor.

  

Året efter grundandet inleddes ett samarbete ASG (nuvarande DHL) som än idag är vår största uppdragsgivare. Samarbetet med DHL i kombination med ett ökat inflöde av kunder medförde att åkeriet växte snabbt. Efter fem år med Ulricehamn som utgångspunkt flyttade åkeriet 1969 till Borås. Att valet föll på Borås var i sammanhanget naturligt. Där fick åkeriet tillgång till större ytor, avståndet till verkstad minskade och staden var även utgångspunkt för linjetrafiken som övertogs i samband med flytten. Trafiklinjerna som övertogs var Borås – Stockholm och Borås – Norrköping, vilka vi trafikerar än idag. Eftersom avståndet till Volvo Lastvagnar inte var särskilt långt från den plats där åkeriet hade sitt säte inleddes ett nära samarbete som lever kvar än idag.

Återigen passerade fem år innan företaget växte sig större än den parkering vi hyrde och 1974 förvärvades fastigheten på Gånghestervägen 140 i Borås där företaget än idag är belägna. Fastigheten består av en kontorslokal, en lagerbyggnad och parkering för samtliga fordon med tillhörande släp. Väl på plats på Gånghestervägen fortsatte åkeriet att växa för att tillslut hamna där vi är idag.

Med blicken framåt

Idag består åkeriets fordonspark av tolv 24-meters ekipage. Fordonsflottan tas om hand av 19 erfarna och duktiga chaufförer. Samtliga chaufförer har yrkeskompentensbevis (YKB) och ADR-intyg. ADR-intyget innebär att chaufförerna får transportera gods som klassificeras som farligt. Kontoret på Gånghestervägen 140 sköts i dagsläget av fyra medarbetare varav två är företagets ägare och andra generationen Svenssons. Från och med i slutet på augusti 2017 jobbar även tredje generationen Svensson i bolaget.

Familjeföretaget har, som tidigare nämnts, sina rötter i Ulricehamn. Åkeriet brinner därför lite extra för att underlätta för företagarna i Ulricehamn. Kan våra tjänster hjälpa andra företag att utvecklas blir ingen gladare än vi. Vi söker därför ständigt samarbetsföretag i Ulricehamn och dess närområde. Vill ni veta mer finns kontaktuppgifter under "Kontakt".

Fossilfritt drivmedel

Sedan årsskiftet 2016/17 drivs fordonsflottan i huvudsak av HVO100, ett fossilfritt drivmedel som tillverkas genom vätebehandling av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter. Enligt statistik från vår leverantör minskar utsläppen av växthusgaser med 85-90% jämfört med fossil diesel när tillverkningen sker på dessa råvaror. Beroende på den ingående råvaran kan växthusgasminskningen variera över tid. Användningen av HVO100 reducerar även utsläppen av kväveoxid, kolväte, koloxid och partiklar samtidigt som det är helt fritt från svavel. Förutom de miljömässiga fördelarna erhålls även bättre prestanda i lastbilarna. 

Våra medarbetare

Åkeriet viktigaste tillgång är våra chaufförer. Utan dem hade inte åkeriet haft möjlighet att utvecklas till vad det är idag. Deras erfarenhet och skicklighet när det kommer till yrkesutövandet är ovärderligt för vår verksamhet. Adderar vi därefter trafikplanerarnas arbete kan vi därför erbjuda kvalitativa frakter med en hög servicegrad. Tillsammans strävar vi efter att utveckla våra tjänster och stärka vårt kunderbjudande ytterligare.