”Hasse-lampan”

Nästan oberoende av vad människor eller företag sysselsätter sig med försöker de alltid hitta ett sätt att sticka ut. I transportbranschen kan detta gestalta sig på en mängd olika sätt. Rent utseendemässigt försöker åkerier och transportörer ofta utmärka sig genom omfattande belysningsarrangemang, motivlackering eller stripning. I de allra flesta fall innebär denna utseendemässiga dekoration något positivt eftersom den skapar igenkänning.

Vart kan då Hasse Svensson Åkeri placeras in? Vad är det egentligen som gör åkeriet unikt när det handlar om utseendemässiga detaljer? Hans ”Hasse” Svensson, åkeriets grundare, insåg tidigt att han var tvungen hitta ett sätt att skilja sig från alla lastbilar som rullade på Sveriges vägar. Nyckelordet blev enkelhet. Mitt på varje lastbils frontparti placerade han en lampa. Lampan var inte särskilt stor men den syntes ändå tydligt oavsett tid på dygnet på grund av den annorlunda placeringen till höger i mitten på hyttens front. Redan när vi närmades oss lastningar eller lossningar kunde vi urskiljas från övriga lastbilar. Till och med på vägarna var det lätt att känna igen Hasse Svensson Åkeris lastbilar på grund av den något udda placerade lilla lampan. Av naturliga skäl valde vi att döpa vår unika lampa till ”Hasse-lampan” och vi vill tro att den genom åren gett oss vissa fördelar med tanke på åkeriets goda rykte.

Den första lampan monterades när åkeriet varit aktivt i några få år och har sedan dess funnits på varje lastbil. Utformningen på ”Hasse-lampan” har genom åren utvecklats en aning. Från att ha varit en något större lampa väl synlig på lastbilarna till att idag vara en mindre lysdiod som knappt syns om den inte lyser. På bilderna kan ni ”Hasse-lampans” förändring från tidigt 1970-tal till dagens utformning.