Transporter - företagets ryggrad

Kärnan i vår verksamhet har alltid bestått av vägtransporter. Efter över ett halvt sekel i branschen sticker vi ut hakan och säger att vi kan vägtransporter. Hela fordonsflottan drivs numera i huvudsak av fossilfritt drivmedel (HVO 100) som reducerar utsläppen avsevärt vid jämförelse med vanlig diesel. Detta i kombination med våra skickliga och erfarna chaufförer medför att vi kan erbjuda en trygg och hållbar transportlösning.

Vi transporterar dagligen gods till och från Närke, Södermanland, Stockholm, Västmanland och Östergötland med Boråsområdet som utgångspunkt (det markerade området på kartan). Fordonen som trafikerar dessa områden består av tolv 24-meters ekipage med öppningsbar sida. Samtliga lastbilar har bakgavellift för att underlätta last- och lossning. 

Våra duktiga trafikledare, som även är åkeriets ägare, planerar hur godset ska hämtas/lämnas för att rutterna ska bli så effektiva som möjligt innan chaufförerna tar vid.

Våra chaufförer ser till att godset som ska fraktas tas väl om hand. Innan avfärd kontrollerar de alltid att kundernas gods lastats och lastningssäkrats på ett korrekt sätt. Genom detta tillvägagångssätt minimeras risken för skador på godset. Därefter transporteras godset lugnt och tryggt till mottagaren innan det lossas lika säkert som det lastades. Samtliga chaufförer har självklart ADR-intyg, ett intyg som medför att de är kvalificerade att frakta farligt gods.

Lageruthyrning - ge ditt företag större utrymme

Behöver ditt företag extra utrymme i samband med att verksamheten växer? Utförs tillfälliga förändringsarbeten som medför att ni behöver en temporär lagerlösning? Vill ni helt enkelt låta någon annan sköta er lagerhållning? Vi kan i det strategiskt placerade Borås erbjuda lagerhållning åt dig och ditt företag.

På vår centralt belägna fastighet kan vi erbjuda kostnadseffektiv lagerhållning i Borås. Vi vet av egen erfarenhet att platsbrist kan få oanade konsekvenser, ta därför tillfället i akt och avlasta era befintliga lokaler för att få ut maximalt av er kapacitet. Tillsammans med våra samarbetspartners förfogar vi över 5000 m2 lageryta. Oavsett om ni är i behov av kort- eller långtidslagring, mindre eller större lagerytor kan ni vända er till oss. Ni anger hur mycket plats ni behöver, vi sköter resten.

Vi kan dessutom erbjuda hämtning av godset som ska lagras samt last- och lossningshjälp. Är ditt företag beläget inom det markerade område på kartan till höger har vi dagligen ett ekipage som passerar i närheten. När det sedan är dags för godset att levereras till kund eller fraktas tillbaka till er kan vi även erbjuda en transportlösning som passar ert ändamål.

Skräddarsydda logistiklösningar

Har ditt företag behov av en kombinerad transport- och lagerlösning? Vill ditt företag ägna sig åt sin huvudsakliga verksamhet och låta oss sköta distribution och lagerhantering? Tillsammans kan vi skräddarsy en logistiklösning som passar era unika flöden.

Medan ni fokuserar på ert expertområde kan ni låta oss fokusera på vårt. Tillsammans hittar vi en helhetslösning som helt anpassas efter er verksamhet och flöden. Vi kan exempelvis sköta distributionen till kunderna samtidigt som delar av godset lagerhålls i vår lagerbyggnad i Borås. När det sedan är dags att förflytta godset som lagerhålls levereras det till önskad leveransadress.

Genom att välja vår helhetslösning får ni en kostnadseffektiv lagerhållning samtidigt som ni får en pålitlig transportör.